Definasi Logo Jabatan

Warna hijau

  • Kemajuan dan pembangunan yang berterusan
  • Perkhidmatan yang mengutamakan kepentingan sosial dan alam semulajadi

Roda & Landasan

  • Perkhidmatan keretapi yang berterusan yang menghubungkan kawasan-kawasan pedalaman dengan kawasan bandar di negeri Sabah

Garisan tepi logo

  • Perpaduan, kerjasama padu, komitmen dan tanggungjawab tinggi kakitangan Jabatan Keretapi Negeri Sabah

Definasi Motto Jabatan