Definasi Logo Jabatan

Warna hijau

  • Kemajuandanpembangunan yang berterusan
  • Perkhidmatan yang mengutamakankepentingan social danalamsemulajadi

Roda & Landasan

  • Perkhidmatankeretapi yang berterusan yang menghubungkankawasan-kawasanpedalamandengankawasan Bandar di negeri Sabah

Garisan tepi logo

  • Perpaduan, kerjasamapadu, komitmendantanggungjawabtinggikakitanganJabatanKeretapiNegeri Sabah

Definasi Motto Jabatan